E-İhracat Terimleri Sözlüğü - A’dan Z’ye E-İhracat Terimleri


E-ihracat ile ilgili karşınıza çıkabilecek tüm terimleri bir arada görebilmeniz için sizlere bu kapsamlı e-ihracat sözlüğünü hazırladık.
Önemli ve daha detaylı açıklanması gereken bazı terimler için özel sayfalar yaptık, bu sayfalara terim
adlarına tıklayarak erişebilirsiniz.

Baş harflerine göre e-ihracat terimlerine ulaşın.
GDP

(Gross Domestic Product), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH). Bir ülkede, vatandaşlık durumuna bakılmaksızın herkesin ürettiği toplam mal ve hizmetlerin değerine denir. Yurticidir, bulunduğu coğrafyanın ekonomik gücünü gösterir.

GTİP

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu; ticarette malların tanımını ve ayrımını yapmak için ürünlere rakamsal olarak verilen kodlardır. Tarife Cetvelinin yerine kullanılır.

Gümrük Tarife Cetveli

Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC), eşyanın niteliklerine göre sistematik olarak numaralandırılmasına dayanan sınıflandırma ve tabi olunan gümrük vergisi oranlarını gösteren cetveldir.

Gemi Doğrultusunda Teslim

(Free Alongside Ship) (FAS) bu teslim şeklinde satıcının teslimat sorumluluğu, belirlenen limanda malların gemi doğrultusunda rıhtım veya mavnaya konmasıyla sona erer. Bu aşamadan sonra malla ilgili bütün gider, yitik, hasar rizikoları alıcı tarafından üstlenilir. Yükleme, boşaltma, nakliye ve sigorta giderleri de alıcı tarafından ödenir. FAS tesliminde sözleşmede belirtilen satış bedeline ek olarak, mal bedeli ve…

Gemide Teslim

(Delivered Ex Ship) (DES) Satıcının teslim sorumluluğu, malı belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır tutmasıyla sona erer. Satıcı, malların belirlenen varış limanına getirilmesi için gereken tüm gider ve rizikoları üstlenir. Sadece deniz ve ya iç su taşımacılığında kullanılır.

Gümrük Vergisi Ödenmemiş Teslimat

Delivered Duty Paid) (DDP) Gümrük Vergisi ve Harçlar hesaplanır ve tarafınıza (şirketiniz adına) fatura edilir. Müşteriniz (Alıcı) için sürpriz gümrük masrafları çıkmaz.

Gümrük Vergisi Ödenmiş Teslimat

(Delivered Duty Unpaid) (DDU) Gümrük Vergisi ve Harçlar varış noktasındaki gümrükte hesaplanır ve müşteriniz (Alıcı) ile iletişime geçilerek ödeme yapması talep edilir. Müşterinin olası itirazları veya siparişini iptal etmesi durumunda paketin gümrüklemesi yapılamaz ve iade yapılması mecbur olabilir ve şirketiniz adına (mecburi) iade masrafları çıkabilir.

Gümrük Mevzuatı

Gümrük yasaları kapsamına giren; yürürlükteki bütün yasa, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin tümüdür.

Gümrük Beyannamesi

Eşyanın belirli yöntem ve esaslar çerçevesinde, gümrük yönetmeliğine tabi tutulması talebinde bulunulmasıdır. G.Ç.B. Gümrük Çıkış Beyannamesi.