E-İhracat Terimleri Sözlüğü - A’dan Z’ye E-İhracat Terimleri


E-ihracat ile ilgili karşınıza çıkabilecek tüm terimleri bir arada görebilmeniz için sizlere bu kapsamlı e-ihracat sözlüğünü hazırladık.
Önemli ve daha detaylı açıklanması gereken bazı terimler için özel sayfalar yaptık, bu sayfalara terim
adlarına tıklayarak erişebilirsiniz.

Baş harflerine göre e-ihracat terimlerine ulaşın.
Taşıyıcıya Teslim

(Free Carrier-FCA) Satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yerde teslim edilmesidir. Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satısının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı riziko ve masraflar…

Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş olarak Teslim

(Carriage and Insurance Paid To) (CIP) Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim ile aynı yükümlülüklere sahiptir. Buna ek olarak malların taşınması sırasında oluşabilecek risklere karşı kargo sigortası temin edilmesidir. Satıcı bu durumda sigorta sözleşmesi yapar ve sigorta primi öder.

Ticari İşletmede Teslim

(Ex Works-EXW) Satıcının ürünleri fabrika, depo gibi işletmesinde, alıcı emrine hazır tutarak, teslim yükümlülüğünü yerine getirmesidir. Satıcı, aksi karar alınmadıkça malın alıcı tarafından temin edilen araca yüklenmesinden yada malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Malın taşınması ile ilgili tüm gider ve riskler varış noktasına kadar alıcının yükümlülüğündedir. Satıcının en az sorumlu olduğu satış şeklidir.

Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim

(Carriage Paid To) (CPT) Satıcının belirlenen varış noktasına kadar malın taşınması için gerekli navlunu ödemesidir. Malla ilgili riskler, malın taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek ek masraflar, mal taşıyıcı tarafına geçmesinden itibaren satıcıdan alıcıya aktarılır.

Tedarikçi

Üretici. Bir ürün ya da hizmetin, tüketicilere sunulabilmesi için firmaya girdi, hammadde, ürün sağlayandır. E-ticaret sitelerinde satılan ürünlerin temin edildiği firmalar, tedarikçi firma olarak adlandırılır.

Ters İbraz (Chargeback)

Kredi kartı ve banka kartı ile alışveriş yaparken, uluslararası kartlı ödeme sistemlerine göre kartla yapılan harcamalara itiraz etme hakkı vardır. Bu işlemde kartın ait olduğu banka, e-ticaret firmasının çalıştığı bankaya bu itirazı iletir. Ardından firmanın çalışmış olduğu banka, firmadan ilgili işlemle ait belgeleri talep eder. Bu belgeler yetersiz kaldığı takdirde firma bankası, firmanın hesabından gerçekleşen…

Teyit Banka

Akreditif şartlarının yerine getirildiğinde ve amir banka ile birlikte uygun vesaikin ibraz edilmesi halinde, amir banka dışında ihracatçının yazılı talebiyle ödeme sorumluluğu alan bankadır.