Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), günümüzde uluslararası faaliyetler konusunda oldukça aktiftir. Ülke ekonomisinin de girişimci ve yenilikçi omurgasını teşkil ediyorlar.

Ülkemizdeki KOBİ’lerin istihdama katkısı da oldukça yüksektir. Toplam yatırım ve üretim oranı orta seviyelerde olsada, ihracat oranları düşüktür. Ekonomik ve sosyal alanda önemli bir konuma sahip olan KOBİ’lerin, yabancı ülke pazarlarının teorik ve pratik yapısına ayak uydurması sürecinde desteklenmeye ihtiyaçları vardır. KOBİ’ler yenilikçi yapıları ve istihdam kabiliyetlerinden ötürü teşvik edici bir ortam oluşturuyor. Diğer ülkeler nezdinde bu özelliklerinden dolayı ilgi çekerek,  büyük ölçüde destek almaları sağlanıyor. TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın hazırladığı 2017 KOBİ Oda Raporu’na göre;

 

 • Toplam KOBİ işletme sayısı: 2.892.670
 • Toplam istihdam sayısı: 14.752.626 kişi
 • İmalat KOBİ’lerinin toplamdan aldıkları pay % 35,9
 • İmalat sanayi KOBİ işletme sayısı: 372.600
 • İmalat sanayi KOBİ istihdamı: 5.296.210
 • Sanayi işletmesi başına istihdam sayısı: %14,2 kişi değeri olarak belirlenmiştir.

 

TÜİK verilerine göre, Türkiye’deki firmaların %99,9’luk kısmı KOBİ olarak adlandırılıyor. Ülke ihracatındaki payları ise %59,6’dır. E-ihracat KOBİ’ler için önemli bir büyüme potansiyeli oluşturuyor. Lojistik sektörünün gelişmesiyle birlikte, başta Çin olmak üzere birçok ülke, e-ihracat ile uluslararası menzillerini genişletmeye devam ediyor. Türkiye’nin klasik ihracat menzili de dar alanda yapılırken, uluslararası ticaretten pay koparmanın tek yolu e-ihracattan geçiyor. E-ihracatta KOBİ’ler için kritik ve gerekli olan başarı faktörlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

 

Genel başlıklarla ifade ettiğimiz  bu  unsurların dışında ayrıca KOBİ’lerin e-ticarette başarılı olmalarını sağlayan alt nedenlerde bulunmaktadır. Bu alt nedenleri 10 maddede sıralayabiliriz.

 

 1. İnternetten ürün veya hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamak adına iyi bir içeriğe ihtiyaç vardır.
 2. E-ihracat için tasarlanan web sitesinin kullanılabilirliği kolay olmalı ve kullanıcılar için fayda sağlamalıdır. Ayrıca kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri verilmelidir.
 3. Müşteriler ile iletişim kurabileceğiniz etkileşim kanalları sağlanmalıdır.
 4. Kullanıcılar arasında aynı fikre sahip olan bireylerin ya da grupların ilişki kurmalarını sağlayan araçlarla sanal topluluk oluşturulmalıdır.
 5. İnternet üzerinden satılan ürünlerde fiyat rekabetine karşı ürün veya hizmetlerde fiyat duyarlılığı yapılmalıdır.
 6. E- ihracat işletmesinin, ürünler veya sunduğu hizmetlerde marka imajı kurabilme yeteneği önemlidir.
 7. E-ihracatta devamlılık sağlamak için, internet kullanımı ve yenilikçi ruha sahip olmak adına güçlü bir motivasyon ile bu işe bağlılık oluşturulmalıdır.
 8. Kuracağınız ortaklıklar ile e-ihracat girişiminin internetteki varlığını güçlendirip, değer zinciri ilişkileri kurulmalıdır.
 9. İşletmenizin iş süreçlerini değiştirerek ya da otomatikleştirerek bu süreçler verimli hale getirilmelidir.
 10. Tüm bu süreçlerde ortaklıkları destekleyen, temel bilgi teknolojileri sistemleri arasındaki bağlantıları entegrasyonlarla sağlanabilir.