Gizlilik politikası

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

İşbu Gizlilik Politikası Çobançeşme Mah. Kalender Sk. No:8/1 Bahçelievler, İstanbul adresinde bulunan B2C Direct İthalat İhracat Hizmetleri Anonim hizmetleri/ürünlerini kullanan tüm kişiler (“Üye”) için geçerlidir. Üye, B2C’ye ait web sitesini veya diğer B2C ürünlerini veya hizmetlerini kullandığında; veya B2C ile iletişim kurduğunda, B2C, Üye hakkında bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde bilgi toplar. Üye, kişisel bilgilerinin ve verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda veya kendisi ile elektronik ortamda veya fiziki bir şekilde akdedilen bir başka sözleşmede belirtilen şekilde ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Şirket tarafından ve/veya B2C mobil uygulaması üzerinden ilgili hizmeti sağlayabilmek adına mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, hissedarları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi danışmanlarımız, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet tedarikçileri) ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından işlenmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, sınıflandırılmasına, açıklanmasına, saklanmasına ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve işlenmesi amacıyla yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. B2C, Üye’ye daha iyi hizmet sunmak, hizmetlerini iyileştirmek, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak için, Üye’nin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik çalışmalarda, Üye’nin kişisel bilgilerini kullanabilir. B2C, Üye’nin mobil uygulama üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını tutma hakkını saklı tutar. Üye, cihaz üzerinden konum ayarlarını değiştirmek suretiyle bu bilgilerin toplanmasını devre-dışı bırabilir ancak bu halde B2C ürünlerinin/hizmetlerinin özelliklerini kullanma kabiliyeti sınırlanabilir. Hizmetlere erişimde bulunmak için bir hesap açılması gerekebilecektir. Üye, bir hesap açmak ve B2C’ye ait hizmetleri herhangi bir şekilde kullanmak için en az 18 yaşında (veya daha büyük) olduğunu ve bu koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. B2C tarafından mobil uygulamasının, web sitesinin veya diğer B2C ürünlerinin/hizmetlerinin iyileştirilmesine, geliştirilmesine yönelik olarak ve yasal mevzuat çerçevesinde, uygulamaya erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve IP adresi, uygulamaya erişilen tarih ve saat, uygulamada bulunulan sırada erişilen sayfalar gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Üye, B2C’nin elde ettiği bilgileri; talep edilen hizmeti sunmak amacıyla sınırlı olmak üzere promosyonlar veya ödemeler kapsamında diğer üçüncü taraflarla, sosyal medya hesapları üzerinden (bu amaçla içerik sunulması halinde) genel kamuoyu ile veya B2C’ye hizmet veren tedarikçiler ile paylaşabileceğinin bilincindedir. Üye tarafından B2C’ye elektronik ortamda iletilen kişisel bilgiler, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Bilgilendirme Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler; Üye’nin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, kimlik numarası, kullanılan internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi, erişilen tarih ve saat, profil resmi, ödeme yöntemi, konum bilgisi, cihaz bilgisi veya Üye tarafından iletilmiş diğer bilgiler ile Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. B2C, Gizli Bilgiler’i kendi bünyesinde, üye profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla mevzuatın izin verdiği şekilde ve yalnızca Üye’ye bildirilen amaçlar için kullanabilecektir. Uygulama aracılığı ile edinilebilen Gizli Bilgiler B2C bağlantılı şirketleri veya ortakları tarafından, yapılan işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti açısından mevzuatın izin verdiği şekilde toplanabilir, kullanılabilir, işlenebilir ve saklanabilir. 2 Uygulama içerisinde referans gösterilen veya bağlantı sağlanan diğer sitelerin/uygulamaların/reklamların içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından B2C sorumlu tutulamaz. B2C Gizli Bilgiler’i, burada belirtilenler saklı kalmak üzere, kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, Gizli Bilgi’nin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. B2C’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, B2C’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. B2C, Üye’nin Gizli Bilgiler’ini (a) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir yargı kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya (b) Üye’nin rızasının bulunduğu takdirde ve/veya (c) işbu Gizlilik Politikası’na veya uygun şekilde ve/veya (d) B2C mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilecek olan “B2C Kullanıcı Sözleşmesi”nde ayrık olarak düzenlenen hallere uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir ve/veya kullanabilir. B2C, Üye’ye ve Üye’nin sunulan hizmetlerin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde eder. Teknik iletişim dosyası, istatiksel bilgi elde etmek amacıyla kullanılabilir. Üye’nin, herkese açık alanlarda ifşa ettiği, yorumlarda veya mesajlarda paylaştığı bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucu doğacak zarardan B2C sorumlu değildir. Üye’nin üyelik kaydını oluştururken kullandığı üye adı, şifre vb. bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması durumunda ortaya çıkacak zararlardan B2C sorumlu değildir. B2C, Üye’ye önerilerde bulunmak için Üye’nin B2C ürünlerini ve hizmetlerini kullanım şeklini inceleyebilir ve kullanabilir. B2C, Kullanıcı Sözleşmesi veya Gizlilik Politikası’na aykırı davranan veya diğer üyeler tarafından şikayete konu olan Üye’nin kişisel bilgilerini ve verilerini inceleyebilir. B2C, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Bu durumlarda hizmetler/ürünlerin üzerinden veya e-posta gibi diğer yollarla Üye’ye bildirimde bulunulacaktır. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Üye için hüküm ifade edecektir. Yapılan değişikliğin ardından Üye’nin B2C hizmet veya ürünlerini kullanmaya devam ediyor olması, değişikliklere muvafakati anlamına gelecektir.