TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) tarafından ilk kez gerçekleştirilen ve ihracatçılara rehber olacak “Yeni Vizyon, Yenİ Yol Haritası:İhracat 2019 Raporu”nu açıklandı. TİM, 2019 yılı için “İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikcilik” temasıyla yola çıktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Dünyada en çok ticareti yapılan 200 ürün arasında, ülkemizin güçlü olduğu 47 ihracat ürünü var. Bizim bu ürünlerdeki ihracatımız ise 50 milyar dolar seviyesinde, bu ürünlerin dünyadaki ticaretinden yüzde 2,8 pay alıyoruz” dedi. Ayrıca düzenlenen basın toplantısında küresel ticaretten daha fazla pay almayı hedeflediklerinin üzerinde duran Gülle, ihracatı değer bazında artırmanın önemini vurguladı. Gülle, “Dünyanın toplam ithalatındaki payı yüzde 9,8’dir. Bizim bu ürünlerdeki ihracatımız ise 50 milyar dolar seviyesinde, bu ürünlerin dünyadaki ticaretinden yüzde 2,8 pay alıyoruz. Güçlü olduğumuz bu 47 ürüne özel bir önem ve ağırlık vererek, 1,8 trilyon dolarlık talepten daha fazla pay alabiliriz. Söz konusu araştırma, bu konuda kat etmemiz gereken yolumuz olduğunu ortaya koyuyor.” dedi


Raporda da yer alan ve hayata geçirilen birçok proje ile birlikte ihracatçılar için 2019’un yol haritası çizildi. 2019 yılı ile devreye alınan ve her yıl düzenli olarak hayata geçirilmesi planlanan raporda önemli başlıklar yer alıyor.

Kısaca bakacak olursak;

  • Raporun ilk bölümünde dünyada ve Türkiye’de 2018 yılının özetine yer veriliyor ve TİM’in 2018 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler ele alınıyor.
  • İkinci bölümde ise 2019 yılındaki beklentiler; dünya ekonomisindeki gelişmeler, küresel anlamda öne çıkacak önemli gelişmeler ve ihracatçılara yönelik pazarlardaki durumlar anlatılıyor.
  • Üçüncü bölümde; 2019 yılında Türkiye’ye yönelik beklentiler, ekonomi ve ihracatı şekillendirecek durumlar, makro verileri etkileyecek konular ve hedef pazarlarda yaşanabilecek gelişmeler ve firmalara yönelik bilgiler veriliyor.
  • Dördüncü bölümde ise, TİM’in gerçekleştireceği katma değerli araştırmalara ve  faaliyetlere yer verilmiş.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: TİM Yeni Vizyon, Yeni Yol Haritası: İhracat 2019 Raporu