Hüküm ve Koşullar

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 1. TANIMLAR

“Müşteri” B2CDirect ile sözleşme yapan kişiyi, firmayı, şirketi ya da diğer tüzel kişilikleri ifade eder.

“Sözleşme” Sözleşme Şartları, EK-1 Hizmet Bedelleri, EK-2 Sözleşme Şartlarından oluşan belgelerin tümünü ifade eder.

“Alıcı” Müşterinin teslimatın yapılmasını talep ettiği adres ve malın nihai sahibini ifade eder.

“Adres” Müşterinin teslimatın yapılmasını talep ettiği Alıcının bulunduğu adresi ifade eder.

“Adres Güncelleme” Alıcının iletişim veya adres bilgilerinin yanlış aktarılması durumunda B2CDirect’in Müşteri veya Alıcı ile iletişime geçerek adres güncellemesini ifade eder.

“ROW” veya “Rest of the World” EK-1 Hizmet Bedelleri içerisinde Ülke Adı tarife içerisinde yer almayan diğer tüm ülkeleri ifade eder.

“DDP” Vergi ve Harçların Müşteriye fatura edileceği ülkeleri ifade eder.

“GDDP” veya “Garantili Gümrükleme” DDP hizmetindeki ödenecek tutarların B2CDirect tarafından garantilenmiş halidir.

“DDU” Vergi ve Harçların Alıcıya fatura edileceği ülkeleri ifade eder“İş Günü” Türk Hukuku mevzuatına göre, Paketlerin işleme girdiği, işlemde olduğu ve işleme gireceği (ülkenin) adresin mevzuatına göre tanımlı çalışma (bankaların açık olduğu) günleri ifade eder.

“Paket” Alıcıya teslimatı gerçekleştirilecek ve ağırlığı 30 KG altında olması gereken teslimat objesini ifade eder.

“Ağırlık” Fiziksel ağırlığı (KG) veya hacimsel ağırlı (en*boy*yükseklik/5,000) en yüksek değerin hesaplanmasını ifade eder.

“GTİP” veya “HTS” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun tanımıdır. Türkiye’deki GTİP Gümrük Tarife Cetveli’nde 12’li koda verilen isimdir. Tüm dünyada, her ülkenin tarife cetvelinin esasını Armonize Sistem (HTS) oluşturmaktadır.

“Hizmetler” Sözleşme Şartları çerçevesinde Müşteriye verilen hizmetleri ifade eder.

“Toplama Şartları” B2CDirect’nin Paketleri nasıl toplayacağı veya teslim alacağı iş detaylarını içeren Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Sözleşme Şartlarında yer alan şartları ifade eder.

“Alan Kuralları” Müşterinin kendi sorumluluk alanında olduğu yerlerde Paketlerin teslim alınmasını talep etmesi halinde, ilgili yerlerin nizamname ve kurallarını ifade eder,

“Hizmet Bedelleri” Müşteri tarafından alınan hizmet karşılığı B2CDirect’e ödenecek olan EK-1 Hizmet Bedellerinde yer alan tutarları ifade eder.

“Vergiler ve Harçlar” Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bi resmi kuruma, dolaylı ve direkt olarak mali ya da vergi kurumuna ödenecek tüm vergileri, harçları, gümrük vergilerini, resmi diğer ücretleri veya ödemeleri ifade eder.

“Manifesto” Alıcıya ait ve Paket içerisinde mal(lar)a ait detaylı bilgileri içerir. Resmi şartlarda gümrükleme ve teslimatın başarıyla gerçekleşmesi için eksiksiz ve doğru beyan edilmesi gereken bilgilerin bütününü ifade eder.

“API” Uygulama programı ara birimini veya otomatik entegrasyon altyapısını ifade eder.

“B2CDirect API (Uygulama Programı Ara Birimi)” Müşterinin B2CDirect sistemleri ile entegre olmasını sağlayan sistem ve yazılımların bütünüdür ve Manifestonun otomatik ve kolay yoldan B2CDirect sistemlerine kayıt edilmesini ifade eder.

“İkinci Teslimat Denemesi” Alıcıya ait adres ve iletişim bilgilerinin doğru olduğu fakat Alıcının teslimat adresinde olmadığı durumlarda Alıcı ile iletişim kurularak, o andan itibaren başlayarak 5 (beş) iş günü içerisinde teslimatın gerçekleştirilebilmesi için yeniden organize edilen teslimat operasyonlarının tümünü ifade eder.

“Teslimat Tekrarı” İkinci Teslimat Denemesinde Alıcıya paket teslim edilememiş fakat Müşteri Paketin yine de teslimatını yapılmasını istiyor ise yeniden organize edilen teslimat operasyonlarının tümünü ifade eder. 

“Teslimatın Yeniden Organizasyonu“, Ülke değiştirmemek kaydıyla teslimatın yeniden teslimat operasyonlarının tümünü ifade eder.

“İade” Teslim edilememiş veya Sahipsiz Paketlerin iş akışında otomatik olarak B2CDirect’in ülkedeki merkez deposuna ya da B2CDirect’in iş ortağı deposuna geri dönmesini sağlayan operasyonların tümünü ifade eder.

“Tehlikeli Mallar” IATA (Uluslararası Havacılık Birliği), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Otoritesi), ADR (Avrupa Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliği) maddeleri uyarınca tehlikeli malzeme, tehlikeli mal olarak nitelendirilen ve bu maddeler uyarınca yasaklanan ya da kısıtlanan malları, karayolu ve havayolu taşımacılığını yöneten düzenleyici kurumlar tarafından uygulamadaki herhangi bir kanun, düzenleme ve/veya talimat uyarınca tehlikeli ya da tehlike oluşturabilecek nitelikte olduğu düşünülen ya da havayolu taşıyıcıları tarafından koyulan kısıtlamalar nedeniyle B2CDirect ya da yüklenicilerinin taşıma hakkının bulunmadığı diğer malları ifade eder.

“Yasadışı Kalemler” Paketlerin taşınacağı, depolanacağı ya da nakledileceği herhangi bir ülkedeki hükümler yada kamu ve yerel otorite kanunlarının, mevzuatlarının ithal edilmesini, ihraç edilmesini, taşınmasını ve/veya kullanılmasını yasakladığı malları ifade eder.

“Kısıtlanmış Kalemler” Tütün ürünleri, sanat eserleri, mücevherat, para, cam, değerli metaller, antikalar, gıda dışı hayvansal ürünler, kürk ya da diğer değerli eşyalar, şarap, bira, alkollü içkiler (çekler ve nominal değeri ile herhangi bir fiş dahil) kıymetli evrak, canlı veya ölü hayvanlar, balıklar, kuşlar veya herhangi bir tür başka canlı organizma, donmuş veya bozulabilen gıda ya da, diğer bozulabilir ürünler, parfüm veya kolonya (hava yoluyla yapılacak  taşımalarda aynı sevkiyatta 100 ml’den fazla toplam hacme sahip olanlar), sahte mallar, gerçek veya taklit ateşli silahlar veya başka silahlar, bir metreden uzun olan herhangi bir koli ( ya da kenar uzunluklarıdan herhangi bir tanesi bir metreden uzun olanlar) ve B2CDirect’in kendi websitesinde zaman zaman kısıtlanmış kalemler listelerinde yer alan herhangi başka bir öğeyi ifade eder.

“Sözleşme Feshi” Sözleşmenin Müşteri ya da B2CDirect tarafından birlikte ya da tek başına feshini ifade eder.

“Zorunlu İade“ Ticari gönderi sayılan ya da ilgili gümrük mercileri tarafından işleme alınmayan ya da herhangi bir mevzuat gereği ilgili mercilerce işleme alınmayan Paketler ile ilgili iade durumunu ifade eder.

“Uyumluluk Dönemi“ Müşteri’nin Alıcı’ya ait B2CDirect’e teslim ettiği Paket, B2CDirect deposundan sevk için çıktığı andan (tarihten) itibaren başlayan süreci ifade eder.

“Sahipsiz Paket“ Teslim edilememiş paketlerin hepsini ifade eder.

“POD” Paketin teslim edildiğine dair elektronik veya ıslak imzalı teslimat kanıtını ifade eder.

“INCOTERMS” Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından uygulamaya konulan uluslararası ticarette standart kurallar bütününü ifade eder. Sözleşme içerisinde Incoterms 2000 uygulaması dikkate alınmıştır.

Müşteri ve B2CDirect tek tek Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

 1. GENEL
 1. Söz konusu Paketlerin Sözleşme Şartları koşullarına uygun olduğundan ve B2CDirect’nin standart prosedürleri, gümrük, beyannameler ve taşıma metodları açısından belirtilen ülkeye taşınabileceğinden emin olmak ve geçerli tüm kanunlara uygun olduğundan emin olmak adına B2CDirect, kendi inisiyatifine bağlı olarak tüm Paketleri kontrol etme hakkını saklı tutar. Bununla beraber B2CDirect, Sözleşme Şartlarına uygun olmayan herhangi bir Paket almayı ve taşımayı reddedebilir. Bu gibi durumlarda B2CDirect’nin Müşteriye karşı herhangi bir yükümlülüğü olmadığı hususunu Taraflar Kabul etmiş ve bu hususta anlaşmaya varmışlardır.
 2. B2CDirect, Toplama Şartlarında yer alan detaylar dikkate alınarak, Paketlerin teslim alındığını teyit eden bir doküman imzalayacaktır veya Müşteriye bilgi verecektir. Bu döküman, Paketin içindeki ürünleri veya ağırlığını onaylayan bir nitelikte olmayacaktır ve sadece adet bazında alınan Paket sayısını temsil edecektir.
 3. B2CDirect, 1 (bir) ay öncesinden yazılı bilgi vermek şartıyla EK-1 Hizmet Bedelleri’nde yer alan Hizmet Bedellerinde değişiklik yapma hakkı vardır.
 4. B2CDirect ve alt yükleniciler elektronik POD sağlamaktadır. Müşteri’nin talebi üzerine B2CDirect ıslak imzalı Teslimat Kanıtı sadece mevcut ise aktarılabilir. Islak imzalı Teslimat Kanıtının mevcut olmadığı ve sadece elektronik Teslimat Kanıtı olduğu durumlarda, B2CDirect ıslak imzalı Teslimat Kanıtı sağlamaya mecbur kılınamaz ve herhangi bir kayıp için sorumlu tutulamaz.
 5. B2CDirect tarafından en az 2 hafta öncesinden email olarak aktardığı yoğun zamanlarda, Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan “EK-1 Teslimat Hizmetlerine Ait Ücret Tarifesi“nde yer alan teslimat sürelerine 2 (İki) ila 7 (Yedi) iş günü arasında gecikme olacağını Müşteri kabul eder. B2CDirect’in İkinci Teslimat Denemesi için de geniş yetkisi olacaktır.
 6. “GDDP” veya “Garantili Gümrükleme” hizmeti sunulurken Müşterinin yapacağı beyan dikkate alınır ve B2CDirect API veya B2CDirect çalışanı buna göre Müşteriye Vergi ve Harçlar tutarını belirtir. Müşteri beyanı doğru olduğu sürece, 100% (yüzde yüz) sorumluluk B2CDirect’e aittir.
 1. 3.TARAFLAR VE TAŞERON SÖZLEŞMELERİ
 1. Müşterinin muhafaza edilen ya da taşınan Paketlerin bir kısmının ya da tamamının sahibi olmadığı durumlarda, Müşteri, yapılan tüm işlemlerde mallar üzerinde bir kazancı bulunan mal sahibinin aracısı ya da başka bir şahıs/tüzel kişi sıfatı ile tam yetkili kişi olarak nitelendirilecektir. Buna uygun olarak, Müşteri, B2CDirect ve alt yüklenicilerinin Paketleri taşıma, depolama, ihraç etme ve ithal etmesine izin veren gerekli tüm haklara, lisans ve izinlere sahip olduğunu temsil ve garanti eder.
 2. B2CDirect, Sözleşme Şartları çerçevesindeki herhangi bir yükümlülüğünü gerçekleştirmek için herhangi bir üçüncü şahıs/tüzel kişi ile iş ilişkisine girebilir. Söz konusu üçüncü şahısların/tüzel kişilerin de da kendi yükümlülüklerini bir alt yüklenicisine verme hakkı vardır.
 1. 4.KABUL EDİLEMEZ MALLAR
 1. Müşteri, Paketlerin Tehlikeli Mallar ve Yasadışı Kalemler içermediğini ve Sözleşme Şartlarına uygun olarak B2CDirect tarafından taşınabilecek türde olduğunu ve Paketlerin yeterli ve düzgün bir şekilde paketlendiğini garanti eder.
 2. Müşteri, Kısıtlanmış Kalemlerde bir malı Pakete dahil etmesi için B2CDirect’nin sorumlu bir amiri tarafından Müşteriye bu malların özel olarak taşınabileceğine dair yazılı bir onay alması gerekir.
 1. MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE GARANTİ
 1. Müşteri, Toplama Şartlarında belirtildiği üzere Paketleri hazır edecektir ve bu alım işlemi esnasında B2CDirect için uygun ortamı sağlayacaktır. Müşteri, eğer ki Toplama Adresini değiştirmek isterse, aynı şehir içerisinde, Toplama Adresinin 10 (on) KM çapı içerisinde olmak ve en az 2 (iki) iş günü öncesinde, B2CDirect ile sözleşme yapıldığı ve toplama şartları belirlendiği zaman Alan Kuralları ile birlikte yazılı olarak bilgi vermek şartıyla, B2CDirect Toplama Şartları uyarınca Paketleri teslim alacaktır. Alan Kurallarının gönderilmemesi durumunda B2CDirect’in teslim alma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 2. Müşteri, Toplama Şartlarında belirtildiği üzere Paketlerin teslim alındığı, Müşterinin belirttiği adreste B2CDirect çalışanlarının karşılaşabileceği olası iş kazalarından veya meslek hastalıklarından dolayı B2CDirect çalışanlarının B2CDirect’e yönelteceği tazminat taleplerinden sorumludur.
 3. Müşteri, ilk teslimat denemesinin geç yapılması veya alıcının adreste bulunmaması gibi sebeplerden dolayı paketlerin başarıyla teslim edilmemesi durumunda, B2CDirect’den ücretsiz iade talep edemez. Söz konusu iade talebinde Müşteri B2CDirect’e EK-1 de yer alan ücretleri ödemekle yükümlüdür.
 4. Müşteri, Toplama Şartları uyarınca B2CDirect deposuna girişi yapılan fakat taşıması yapılmamış ya da henüz sevkiyata eklenmemiş Paketlerin teslimat operasyonunu durdurma veya Müşteri deposuna iadesini talep edebilir. Söz konusu durumların gerçekleşmesi neticesinde Müşteri ağırlık birimi başına 2 EUR (İki Avro) ödemekle yükümlüdür.
 5. Müşteri, Toplama Şartları neticesinde B2CDirect deposuna girişi yapılan fakat B2CDirect deposundan çıkan Paketler ile ilgili olarak iptal işleminin gerçekleşmeyeceğini kabul eder. İptal işleminin gerçekleşmemesi durumu ve sonuçları ile ilgili olarak Müşteri B2CDirect’ten hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul  ve taahhüt eder.
 6. Sevk edilen “DDP” ve “GDDP” hizmetindeki paket(ler)in gümrükte yapılan işlemler sonrasında gümrüğün uygun gördüğü veya ödemekle zorunlu şart koştuğu bir ücret olursa, B2CDirect’in bunun sebebini açıklaması dahilinde, sözleşmenin diğer maddelerinde aktarılan içeriklere bakılmaksızın, Müşteri bu gümrük vergisini ve harçlarını ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder. Müşterinin olumsuz kararı sonrasında veya Müşteriye bildirilen yazılı bildirimden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde cevap alınamaması durumunda B2CDirect, sözleşme şartlarına ve gümrük kanunlarına uygun şekilde gerek gördüğü işlemi uygulama hakkına sahiptir.
 7. Sevk edilen “DDU” hizmetindeki paket(ler)in işlemleri Alıcı tarafından tamamlanmaz ve gümrüğün ödemekle zorunlu şart koştuğu bir ücret olursa, B2CDirect’in bunun sebebini açıklaması dahilinde, sözleşmenin diğer maddelerinde aktarılan içeriklere bakılmaksızın, Müşteri bu gümrük vergisini ve harçlarını ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder.
 8. Müşteri’nin siparişlerini yanlış paketleme veya etiketlemesi durumunda B2CDirect yanlış alıcılara sevk edilen/teslim edilen gönderiler için sorumlu tutulamaz ve teslimat sonrasında toplama ve iade işlemleri için mecbur kılınamaz. Bu durumda olan paketlerin Müşteri bildirimi sırasında henüz teslim edilmemiş olmamaları durumunda da yanlış alıcıya teslim edilirse B2CDirect sorumlu tutulamaz.
 9. Müşteri, teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) iş günü geçmiş Paketlerin POD’unu  talep etmesi durumunda, B2CDirect POD bilgilerine ulaşabildiği takdirde Müşteri ile paylaşacaktır. 30 (Otuz) iş günü geçmiş Paketlerin POD bilgisinin ulaşılmaz olduğu durumda B2CDirect herhangi bir kayıp için sorumlu tutulamaz.

Müşteri aşağıdaki konularda yükümlü olduğunu kabul ve garanti eder;

 1. Tüm Paketlerin düzgün, sızdırmayan, açılmayı önleyen ve uluslararası taşıma şartlarına yeterli olacak şekilde paketlenmesi, görünür şekilde etiketlenmesi ve B2CDirect API’nin çıktığı verdiği veya elektronik ortamda aktardığı  tüm sevkiyat evraklarının berebarinde olacağını,
 2. Alıcıya ve Pakete ait talep edilen bilgilerin B2CDirect API sistemi üzerinden gönderilip, sistemden işlem onayını alacağını veya Manifestoyu bir dosya olarak B2CDirect ekibine gönderip onay alacağını,
 3. B2CDirect’in Paketleri taşıma, ihraç etme, ithal etme ve teslim etmesine olanak sağlayacak şekilde tüm gümrük şartlarına riayet edeceğini ve Vergiler ve Harçlardan sorumlu olacağını,
 4. B2CDirect’in Sözleşme çerçevesindeki sorumluluğunu yerine getirmesine olanak sağlamak adına Sözleşmede konu edilmeyen fakat makul bir çerçevede istenen bilgileri B2CDirect ile paylaşacağını,
 5. Sözleşmeye istinaden Müşteri tarafından verilen veri, bilgi ve paketlerin  B2CDirect tarafından işleme alınabilmesini sağlamak için gereken tüm izinlerinin ve lisanlarının yer aldığını,
 6. Alıcıya ait verilen bilgilerin doğru olduğunu teyit edecek ve verilen herhangi hatalı bir bilgi nedeniyle B2CDirect’in uğradığı herhangi bir kaybı, doğacak herhangi bir yükümlülüğü, maliyet ve masrafları karşılayacağını.
 1. TESLİM EDİLEMEMİŞ VEYA SAHİPSİZ PAKETLER
 1. Alıcı adresinde olmaması durumunda, B2CDirect, Alıcı veya Müşteri ile iletişime geçmeye çalışacak ve ekstra bir ücret talep etmeden EK-1 içerisinde yer alan şartlarda İkinci Teslimat Denemesini yerine getirecektir.
 2. Alıcıya ait adresin veya Alıcı bilgilerinin yanlış olması durumunda, B2CDirect, Müşteri ile iletişime geçmeye çalışacak ve Müşterinin Teslimat Tekrarı ve Yeniden Teslimat Organizasyonu ücretinin de fatura edileceğini kabul ederek Müşteriden aldığı Alıcıya ait yeni teslimat bilgileri ile Teslimat hizmetini yerine getirecektir.
 3. İkinci Teslimat Denemesi başarısız olan paketler için Müşteri talebi olduğu halde alt yüklenici üçüncü bir teslimat denemesini yerine getiremez ise, ilgili paketler Müşteri’ye iade edilecektir. İade ile ilgili EK-1 Hizmet Bedelleri uygulanacaktır. İlgili hususlardan kaynaklanan teslimat başarısızlığından B2CDirect sorumlu tutulamaz.
 4. B2CDirect’nin Alıcı veya Müşteri ile 5 (Beş) iş günü içerisinde iletişime geçememesi durumunda veya durumun rapor edildiği günden başlayarak Alıcı veya Müşteri tarafından 5 iş günü  günü içerisinde dönüş alınamaması durumunda B2CDirect’nin Paketler ile ilgili işlem yapma özgürlüğü vardır. Bu durumdaki Paketler, Sahipsiz Paketler olarak ifade edilir ve öncelikli veya her zaman İade işlemi uygulanacaktır ve EK-1 Hizmet Bedellerinde yer alan İade ücretleri Müşteriye fatura edilecektir.
 5. Paketlerin Zorunlu İadesi  söz konusu olduğunda, Sahipsiz Paketler olarak ifade edilecektir ve İade işlemi uygulanacaktır ve EK-1 Hizmet Bedellerinde yer alan İade ücretleri Müşteriye fatura edilecektir.
 1. ÖDEME VE ÜCRETLENDİRME
 1. B2CDirect tarafından verilen hizmetler Hizmet Bedelleri içerisinde aktarılan tutarlar ve şartlar dikkate alınarak Müşteriye fatura edilecektir ve Müşteri tarafından ödenecektir.
 2. Taraflar, faturalandırılan herhangi bir tutara itiraz etme hakkına sahiptir ve bu durumu yazılı olarak ve detayları ile birlikte bildirmesi gerekir. Bu durum makul bir sürede sonuçlanıncaya kadar Taraflar ödemekle yükümlü olduğu faturaları, ödeme vadeleri içerisinde herhangi bir gecikmeye mahal vermeden gerçekleştirmeyi kabul eder.
 3. Üzerinde anlaşma sağlanamayan itiraz tutarı ile ilgili olarak, Müşteri tarafından gerekçeli kanıtlar sunulacaktır. Bu bilgi üzerine B2CDirect makul bir yol izleyerek Müşteriye yanlış tutarın fatura edilip edilmediğine dair görüşünü 30 (otuz) takvim günü içerisinde Müşteriye yazılı olarak bildirecektir. B2CDirect, Müşteriye yanlış tutarın fatura edildiği konusunda hemfikir ise, bu tutar Müşteriye fatura edilecek ilk fatura tutarından düşülecektir. Eğer mümkün değil ise, Müşteri’den iade faturası alınacaktır ve takip eden 15 (onbeş) iş günü içerisinde ödemesini yapacaktır.
 4. Sözleşme kapsamındaki herhangi bir ödemenin vadesinin geçmesi durumunda, B2CDirect yazılı olarak uyarı yapacak ve duruma göre izlenecek yolu belirtecektir. B2CDirect’in diğer hak ve telafi yollarına halel getirmeksizin B2CDirect Müşteri hesabını beklemeye alma, hizmet performansını askıya alma ve/veya Müşteriden vadesi geçmiş tutar için faiz ödemesi isteme hakkını saklı tutar. Söz konusu faiz vadesi geçmiş ödemeler için uygulanan kanuni oranda bileşik faiz olacak ve son ödeme tarihinden ödemenin tamamı yapılana kadar geçen sürede bileşik faiz olarak uygulanacaktır.
 5. Taraflar, ödemekle yükümlü olduğu borcu olan tutardan, diğer tarafın kendisine olan borcu kadar tutarı mahsup etme hakkına sahiptir.
 6. Aksi kararlaştırılmadıkça ve uygulanabilir olduğu tüm durumlarda, B2CDirect taşıma esnasındaki Paketlerin ihracat ve/veya ithalatına yönelik tüm Vergiler ve Harçları öder ve Müşteriye fatura eder.
 7. Vergi ve Harçların ödenmesi gerektiğinde, B2CDirect bu ödemeleri Müşterinin tam yetkili aracısı olarak kendisi yapacak ve Müşteri de bu Vergi ve Harçlar artı Hizmet Bedellerinde konu edilen EK-1 de belirtilen Gümrük Aracılık Hizmetleri ücretlerini B2CDirect’e ödeyeceğini kabul eder.
 8. Paketlerin teslimatı sevk edildikleri adrese yapılsa da yapılmasa da ödenen Vergi ve Harçlar Müşterinin sorumluluğunda olacaktır ve iadesinin mümkün olmadığını Müşteri bilir ve kabul eder.
 9. Paketlerin teslimat operasyonları gerçekleştilirken, Müşteri tarafından yanlış veya eksik işleme alınan durumlarda, eğer ki EK-1 içerisinde de aktarılan Katma Değerli Hizmetler uygulanabilir ise, B2CDirect otomatik olarak buradaki hizmetleri işleme alacaktır ve bu hizmetlerin fatura edileceğini Müşteri bilir ve kabul eder.
 1. ZARAR VE HASAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Zarar, hasar ya da uygunsuzluk aşağıdaki sebeplerden ötürü meydana gelmişse Paketler üzerinde oluşabilecek herhangi bir fiziksel zarar ya da diğer uygunsuzluklardan B2CDirect sorumlu olmayacaktır.

 1. Müşteri tarafından ilgili Paket(ler)in hasar ve kırılmayı önleyecek şekilde paketlenmemesi ve taşınması yönünde B2CDirect’e bir bildirimde bulunulmaması durumunda, kırılgan malzemeler ve/veya sıvılardan oluşan paketlerde malzemelerin hasar görmesi ya da kırılması. İkinci Teslimat Denemesi ve sonraki teslimat denemeleri esnasında gerçekleşen taşımalar da bu maddenin hükümlerine dahildir.
 2. Hukuki süreç çerçeveside mallara el koyulması ya da malların gümrükten geçişine izin verilmemesi.
 3. Müşterinin mallara yönelik veya Alıcıya yönelik bilgilerde yanlış veya kusurlu beyan yaptığı durumlar.
 4. Alıcının Paket teslim alındığı anda imzalı olarak hasar beyanı bildirmediği durumlar.

Yukarıdaki şartlar dışında gerçekleşen zarar ve hasar durumlarından B2CDirect sorumludur ve Paket içerisinde taşınan malların satış tutarını ve Hizmet Bedellerinde konu olan tüm masraflarını, bu tümünün toplamı 50 (Elli) EUR geçmeyecek şekilde Müşteriye ödemeyi kabul eder. EK-1 Hizmet Bedellerinde yer alan “Yüksek Tutarlı Paket Sigortası” alınmazsa yukarıdaki şartlar geçerli olacaktır.

 1. TAZMİNAT TALEBİ
 1. Müşteri, herhangi bir kayıp ya da hasar talebini taşımanın başladığı tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde yazılı olarak B2CDirect’e bildirmelidir. B2C Direct, işbu bildirimin kendisine yapılmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde bildirimin sonucunu Müşteri’ye ulaştırma hakkına sahiptir.
 2. Alıcının Paket teslim alındığı anda imzalı olarak hasar beyanı bildirmesi gerektiği hükmü saklıdır.
 3. Teslimat Tamamlandıktan itibaren veya Paketlerin Kayıp veya Hasarlı ilan edilmesinden itibaren 21 (yirmi bir) takvim günü içerisinde Müşteri herhangi bir talepte bulunmazsa herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.
 4. Tüm talepler yazılı olarak B2CDirect’e bildirilmelidir ve yukarıda bahsedilen şartlar içerisinde bir işlem talebinde bulunulmazsa, B2CDirect’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 5. Müşterinin işbu sözleşmede yer alan herhangi bir taahhüdüne uymaması halinde, Müşteri B2CDirect’in tüm zararlarını B2CDirect’in ilk yazılı talebinden itibaren 2 (iki) takvim günü içerisinde tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 1. 10.MÜŞTERİ GÜVENCESİ

Müşteri aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt eder:

 1. Müşteri, amirinin ya da aracısının herhangi bir ihmali, kusuru, ihmale bağlı yanlış yönlendirmesi ya da ihmale bağlı herhangi bir yanlış ifadesi sonucu B2CDirect’in karşı karşıya kalacağı  her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 2. Müşteri, Tehlikeli Malların, Kısıtlandırılmış Kalemlerin, tehlike oluşturabilecek malların ve/veya Yasadışı Kalemlerin  taşınmasından kaynaklanan zarar ya da hasarlara bağlı talepler ve iddialardan sorumlu olduğunu, her türlü talep ve zararı karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
 1. 11.KARA PARA AKLAMA VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE KANUNLARINA VE POLİTİKALARINA UYGUNLUK

Müşteri, ulusal ve/veya uluslararı kara para aklama ve yolsuzlukla mücadele mevzuatını ve/veya politikalarını ihlal etmeyeceğini, ihlal etmeye dahi sebep olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri ayrıca çalışanlarının, temsilcilerinin, yüklenicilerinin, altyüklenicilerinin ulusal ve/veya uluslararası yolsuzlukla mücadele mevzuatını ve/veya politikalarını ihlal etmemesini, ihlal etmeye sebep dahi olmamasını sağlayacağını kabul ve taahhüt eder. B2CDirect’in bu ihlali tespit etmesi halinde, B2CDirect Müşteri’den bu hususu kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri isteyecektir. Müşteri’nin B2CDirect’in işbu talebini 10(on) gün içerisinde yerine getirememesi halinde ya da bilgi ve belgeler neticesinde B2CDirect’in ihlali tespit etmesi neticesinde B2CDirect’in sözleşmeyi her zaman yazılı bir bilidirim ile feshetme ve tazmin talep hakkı saklıdır. İşbu fesih Müşteri’ye herhangi bir tazmin talep hakkı vermez. Müşteri fesihten önceki B2CDirect’e olan yükümlülüklerinden sorumludur. 

 1. 12.MÜCBİR SEBEPLER

İşbu Sözleşme; isyan, savaş, istila, yabancı düşman eylemi, (savaş ilan edilmiş veya edilmemiş olabilir) düşmanlıklar, terörizm, el koyma, kaçırma, iç savaş, toplumsal kargaşa, kasti hasar, isyan, ihtilal, askeri ayaklanma veya gasp, yangın, sert hava koşulları, deprem, sel, yıldırım, diğer doğal  fiziksel afetler, pandemik salgın, iş karışıklıkları, malların taşındığı ülkelerin gümrükleri de dahil olmak üzere herhangi bir devlet ya da kamu veya yerel makamlar nedeniyle gecikmelerden dolayı uygulanamıyor ise taraflardan her biri işbu sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.

 1. 13.SÜRE VE FESİH
 1. Sözleşme, konu edilen Başlangıç Tarihinden itibaren derhal yürürlüğe girer ve Sözleşme Feshi durumunun gerçekleşmesinde veya Geçerlilik Süresi bitiminde sona erer.
 2. Taraflardan birisi Geçerlilik Süresi bitiminden 1 (bir) ay önce diğer tarafa  yazılı olarak sözleşmeyi feshetmek istediğini bildirmez ise 12 (on iki) aylık daha yenilenecektir.
 3. B2CDirect Sözleşmeyi herhangi bir zaman 15 (onbeş) gün önceden yazılı bir şekilde bildirmek kaydıyla feshetme hakkına sahiptir. İşbu fesih Müşteriye tazminat hakkı vermez.
 4. Herhangi bir sebepten dolayı sözleşmenin feshi ya da süresinin dolması üzerine, Taraflar, B2CDirect’in tüm ödenmemiş faturalarını ve faizlerini ve henüz faturası kesilmeyen ama verilen hizmetlere dair tüm ödemeleri yazılı olarak ibraz edilen tarihten başlayarak maksimum 30 (otuz) takvim günü içerisinde tamamını yapacaktır.
 1. 14.BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu şartların herhangi birisi herhangi bir sebepten ötürü geçersiz sayılırsa, bu sebepten ötürü çıkartılabilir ama bu şartların geri kalanının etkinliğini etkilemeyecektir.

 1. 15.ÖNCEKİ BEYANLAR

İşbu Sözleşme Taraflar arasındaki nihai Sözleşme’nin tamamını kapsamaktadır ve İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili önceki tüm beyan, görüşme, sözleşme ve yazışmalar hükümsüz hale gelmiştir.

 1. 16.HAKLARIN KULLANILMAMASI

Taraflardan birinin bu Sözleşme’den doğan bir hakkını, yetkisini veya hukuki yolu kullanmaması yada geç kullanması söz konusu hakkından, yetkisinden vey hukuki yoldan feragat ettiği anlamına gelmez. Bir hak, yetki veya hukuki yolun tek başına veya kısmen kullanılması söz konusu hak, yetki veya hukuki yolu devamının daha sonra kullanılmasını ya da başka bir hak yetki veya hukuki yolların kullanılmasını engellemez.

 1. 17.YORUM VE YARGI YETKİSİ

Sözleşme tüm yönleriyle Türk Yasalarına tabidir ve ona uygun olarak yorumlanacaktır ve sözleşmedeki taraflar İstanbul (Çağlayan) Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yargı yetkisini kabul edeceklerdir.

 1. 18.LİSANSLAR VE FİKRİ HAKLAR
 1. B2CDirect, Müşteriye sözleşme süresi içerisinde B2CDirect API için ücretsiz kullanım lisansı verecektir.
 2. Teslime hazır malzemelerdeki tüm fikri haklar Müşteri’ye aittir.
 3. B2CDirect sözleşme dönemi boyunca websitesinde veya diğer yayın organlarında Müşteriyle olan çalışmasına yönelik görsel veya yazılı olarak atıfta bulunma hakkına sahiptir.

İşbu EK-2: Hüküm ve Koşulların Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu, yukarı bahsi geçen tüm şartları okuduğumu ve kabul ettiğimi onaylıyorum.

B2CDirect

                                                      Müşteri