Kullanıcı Sözleşmesi

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

MADDE – 1 TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”),www.gob2c.com internet sitesinin (“Platform”) sahibi,
Çobançeşme Mah. Kalender Sk. No:8/1 Bahçelievler, İstanbul adresinde faaliyette bulunan
B2C Direct İthalat İhracat Hizmetleri Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) ile Platform’a üye olan
kullanıcı (“Üye”) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir. Şirket ve Üye bundan böyle birlikte
“Taraflar” olarak anılacaktır.
MADDE – 2 SÖZLEŞME’NİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu Şirket’in sahibi olduğu Platform üzerinden Üye’nin alacağı hizmetin
yararlanma ve kullanma koşullarının belirlenmesidir.
MADDE – 3 SÖZLEŞME’NİN KURULMASI
(a) ÜYE SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.
(b) TARAFLAR, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA
HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN
NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN
İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN
BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.
(c) ÜYE, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ
MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE
VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR
GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE
BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.
(d) TARAFLAR, SÖZLEŞME’NİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART
SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ
BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.
(e) İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ
ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ
BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE
İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP
TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMIŞTIR.
(f) İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE
DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN
21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ
ÜYE TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN
HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE
YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ. İŞBU SÖZLEŞME
HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN
ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.

MADDE – 4 TANIMLAR

2

“Hizmet” Platform üzerinde Şirket tarafından yapılacak online ürün satışı amacı ile
Üyeler’in ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi almasını sağlamak için verilen
hizmeti ifade eder.

“Resmi Makam” Her türlü adli veya idari makamı, resmi, yarı resmi veya özerk kurum,

kuruluş, komisyon ve kurulu ifade eder;

“Ürünler” Platform’da satışa sunulmuş olan hizmetleri ifade eder.
MADDE – 5 ÜYELİK
5.1 Üyelik, Platform’da yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin
aktedilmesiyle) kazanılır.
5.2 Üyeler’in reşit olmaları gerekir.
5.3 Üyeler, üyelik işlemleri ile ilgili olarak doğru, gerçek ve güncel bilgiler vermekle
yükümlüdür. Bu bilgilerin kapsamı Şirket tarafından belirlenir ve gerekmesi halinde
değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir. Bu bilgileri vermek istemeyen kişi Platform’a
Üye olamaz. Üye’nin üyeliğinin devam etmesi için genişletilmiş bilgi listesinde yer alan
bilgileri temin etmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bilgilerini güncellemesi
gerekir.
5.4 Şirket, Resmi Makamlar’ın düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının
gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak Üye’nin bilgilerini ilgili
Resmi Makamlar ile paylaşabilir. İlgili Resmi Makam’ın bir gizlilik kararı mevcut değilse
söz konusu işlemden Üye haberdar edilir.
5.5 Şirket, Üyeler’in Hizmet kapsamında verdikleri tanıtıcı ve/veya şahsi bilgilerinin ve
Hizmet’ten yararlanırken yaptıkları tercihlerin, anlaşma veya anlaşamama durumlarının
Şirket tarafından sistemin işlerliğinin denetlenmesi amacıyla kullanılabilir (ve/veya bu
bilgileri işleyerek Şirket ile gizlilik sözleşmesi imzalamış şirketlere gönderebilir);
değerlendirmeler ve istatistik çalışmalar yapabilir, bunları genel bir şekilde Platform
üzerinden ilan edebilir.
5.6 Üyeler’in, Hizmet’i alırken bir rumuz (nick name) kullanmaları durumunda söz konusu
rumuz, yürürlükteki mevzuata ve ahlaka aykırı olamaz; hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı,
kişilik haklarına zarar veren sözler içeremez.
5.7 Üyeler, üyelikten diledikleri zaman çıkabilirler. Bu durumda Üye Şirket’e Platform
üzerinden üyelikten çıkma isteğini bildirir ve üyelikten silinmesi için gerekli işlemlerin
yapılmasını sağlar. Bu prosedürler tamamlandığında üyelikten çıkış işlemi gerçekleşir.
Üyelikten çıkış tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve
Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere
(aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) üyelikten çıkmanın bir etkisi olmaz.
MADDE – 6 TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. Üye, Platform’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun
olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle ve/veya Üye bilgilerinde değişiklik
olmasına rağmen Üye tarafından güncellenmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı tüm
zararları derhal tazmin edeceğini ve beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Üye tarafından verilen
yanlış bilgi kapsamında ödeme işlemlerinin ve teslimatın doğru şekilde gerçekleşmemesi
sebebiyle tüm sorumluluk Üye’ye aittir.
6.2. Üye’nin Platform’un kullanılması için üyelik kapsamında aldığı şifreyi kullanma hakkı
münhasıran Üye’ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin ve

3

Platform’dan yararlanabilmek amacıyla kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi
vb.) kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir.
6.3. Üye, Platform’u kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu
hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm
hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Üye’ye ait olacaktır.
6.4. Üye, Platform’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını
rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikir ve telif
haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Üye başkalarının hizmetleri
kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde
bulunamayacağı gibi Platform’un veya yazılımın güvenliğini tehdit edecek, çalışmasını
engelleyecek faaliyetlerde de bulunamaz.
6.5. Şirket, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Üye bilgi ve verilerinin yetkisiz
kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye bilgi ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı
sorumlu tutulmayacaktır.
6.6. Platform’un Üye tarafından kullanılmasından dolayı uğranabilecek herhangi bir doğrudan
veya dolaylı zarardan Şirket sorumlu değildir.
6.7. Platform, Şirket’in kontrolünde bulunmayan, Şirket tarafından kurulmamış, işletilmeyen
veya düzenlenmemiş diğer internet sitelerine veya uygulamalara link verebilir, bu sitelere
veya uygulamalara ilişkin referans içerebilir. Söz konusu diğer uygulamaların veya
internet sitelerinin içeriğinden veya içerdikleri diğer link ve/veya referanslardan veya
bunların sunduğu ürün/hizmetlerden Şirket sorumlu değildir. Bu linkler, bağlantı yapılan
internet sitesinin sahibini veya söz konusu siteyi işleten kişiyi destekleme amacı veya
içeriğindeki herhangi bir bilgi, ifade veya görsele yönelik herhangi bir beyan veya taahhüt
niteliği taşımamaktadır. Aynı şekilde Platform’da yer alan veya Platform üzerinden link ile
bağlantı sağlanan reklamların, tanıtımların veya bannerların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün,
hizmet ve diğer içerikten de Şirket sorumlu değildir.
6.8. Üye, Platform üzerinden ulaşılan Gizlilik Politikası’nın işbu Sözleşme’nin bir parçası
olduğunu ve burada yer alan hükümleri okuduğunu ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
6.9. Üye, kendisi tarafından oluşturulan kullanıcı profilini üçüncü bir kişiye devredemez veya
üçüncü kişinin kullanımına izin veremez. Üyeler bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve
yükümlülüklerini Şirket’in onayı olmadan devredemezler. Şirket Sözleşme’den
kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredebilir.
6.10. Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlallerden doğan cezai ve hukuki
sorumluluk şahsen Üye’ye aittir. Üye, ihlalleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm zarar,
dava, talep ve iddialardan Şirket’i ari tutacaktır. Ayrıca; söz konusu ihlaller nedeniyle
Şirket’in Üye’den tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
6.11. Şirket’in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ve tazminat
ödemek zorunda olmaksızın Üye’nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve Üye’ye ait
tüm bilgi, veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.
6.12. Platform genel görünüm, tasarım ve yazılımı ile site içerisindeki metin ve görsel içerikler
ile diğer tüm içeriklere, marka, logo, know-how ve diğer ögelere ilişkin telif hakkı ve/veya
her türlü fikri mülkiyet hakları Şirket’e aittir veya Şirket tarafından lisans alınarak
kullanılmaktadır. Bunlar Üye tarafından Şirket’in yazılı izni olmaksızın hiçbir surette
kullanılamaz, iktisap edilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Platform
veya içeriğinin Şirket tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Üye tarafından kullanılması,

4

erişilebilir olması Üye’ye hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak
sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.
6.13. Şirket, Üye’nin kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da
verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği
durumlarda ve/veya (b) Üye’nin rızasının bulunduğu takdirde ve/veya (c) Platform
üzerinden ulaşılabilecek olan Gizlilik Politikası’na uygun şekilde ve/veya (d) işbu
Sözleşme’de ayrık olarak düzenlenen hallere uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir.
Şirket, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek amacıyla Üye’nin gizli
bilgilerinde veya mobil uygulama kayıtlarında inceleme yapabilir.
6.14. Platform’un virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar
dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin kendi
virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu
bağlamda Üye, Platform’a üye olmakla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek
(spam, virus, truva atı da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm hata ve bunların
doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
6.15. Şirket, Hizmet’in kapsamını, Platform’un içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman
değiştirme, Üyeler’e sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da
sonlandırma ve dilediği zaman Platform üzerinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini
silme hakkını saklı tutar.
6.16. Şirket, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek
kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir.
Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Üye için
hüküm ifade edecektir.
6.17. Şirket, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında hizmet
tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti
uygulamaları hakkında Üye’ye bilgi ve ilanlar gönderebilir. Üye’nin Platform’a üye
olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel
bilgiler ve/veya tüketici davranış bilgileri yukarıdaki amaçlarla toplanabilir, Şirket
tarafından kullanılabilir ve arşivlenebilir. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona
erdiğinde de, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, verilerin toplanmasına, Şirket tarafından
işbu Sözleşme’deki amaçlarla kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini kabul ve
beyan eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması,
arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğradığı iddiasıyla
talepte bulunmayacağını ve Şirket’i sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Üye veri
paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Şirket’e yazılı olarak iletecektir.
6.18. Hizmet’ten faydalanabilmek için gerekli olan ağ erişimini sağlamaktan Üye sorumludur.
Üye, kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Platform’a erişmesi veya Hizmet’i
kullanması durumunda mobil ağ verisinin kullanılabileceğinin, mesajlaşma tarifeleri ve
ücretleri uygulanabileceğinin bilincindedir. Hizmet’ten faydalanabilmek için gerekli olan
uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve Platform’u güncel tutmak Üye’nin
sorumluluğundadır. Şirket, hiçbir surette sunduğu Hizmet’in veya Platform’un belirli bir
cihaz veya yazılım ile çalışacağını garanti etmemektedir. Üye, Hizmet’in ve/veya
Platform’un internet kullanımına bağlı olarak arızalara ve gecikmelere maruz
kalabileceğini kabul eder. Teknik sorunlar sebebiyle Platform erişiminde yaşanan
kesintilerden dolayı Üye’nin yaşayacağı sorunlardan Şirket sorumluluk üstlenmez.
6.19. İşbu Sözleşme kapsamında Şirket için yazılan sorumsuzluk kayıtları Şirket çalışanları ve
ortaklarına da şamildir.

5

6.20. Şirket’in önceden onayı olmaksızın, Üye’nin Platform üzerinden yapacağı herhangi bir
işlemde, başka bir internet sitesine, bir internet sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki
herhangi bir veriye link vermesi yasaktır.
6.21. Üye, internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil
satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve
elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

MADDE – 7 KİŞİSEL VERİLER
Yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“Kanun”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla B2C Direct İthalat İhracat
Hizmetleri Anonim Şirketi’ne ait www.gob2c.com alan adlı internet sitesinin kullanması
ile bağlantılı olarak elde edilen ve tarafımızca sağlanan verilerin toplanması, işlenmesi ve
kullanım türü, derecesi ve amacı ile ilgili olarak işbu madde kapsamında bilgilendirme
yapılmaktadır.,
7.1. www.gob2c.com alan adlı internet sitesi Şirket tarafından işletilmektedir. Şirket Üyeler’in
kişisel verilerinin yönetilmesinde sorumlu kuruluştur. İşbu madde kapsamındaki
bilgilendirme Kanun kapsamında yapılmaktadır.
7.2. Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine Şirket’imiz tarafından, Şirket çalışanları ve servis
sağlayıcıları tarafından görevlerini yerlerine getirirlerken gizliliklerine mutlaka dikkat
edilmesi ve Üyeler’e Sözleşme’de bildirdilen amaçlarla kişisel verilerinin kullanılmasını
sağlamak üzere teknik ve idari önlemleri almış bulunmaktayız.
7.3. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen ve kısmen otomatik olan (çerezler) ya
da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen
her türlü işlemdir.
7.4. İnternet sitesine üyeliği kapsamında bizlere sağladığınız bilgileriniz, buna ek olarak ürün
ve hizmet alımlarınız sırasında çerezler ve benzeri yöntemler aracılığı edinilen bilgiler;
bizim tarafımızdan, mevcut ve ilerideki iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz, hissedarlarımız,
iş ortaklarımız, haleflerimiz, hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek
üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet
gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi
danışmanlarımız, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak
üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet
tedarikçileri) ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından
muhtelif ürün ve hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım,
promosyon, satış, pazarlama ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer
ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya
öngörecekleri süre ile kayda alınabilecek, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilecek, gerekli
görülen hallerde güncellenebilecek, paylaşılabilecek, aktarılabilecek, transfer edilebilecek,
kullanılabilecek ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dahilinde işlenebilecektir.
7.5. Üye’nin internet sitesine üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen buna ek olarak ürün ve
hizmet alımlarınız sırasında çerezler ve benzeri yöntemler aracılığı edinilen bilgileri Şirket,
kendisi dahil, mevcut ve ilerideki iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz, hissedarlarımız, iş
ortaklarımız, haleflerimiz, hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere
hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren

6

program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi danışmanlarımız,
bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet
sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet tedarikçileri) ve/veya
bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin
sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama ve
üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için,
belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alabilir,
basılı/manyetik arşivlerde saklayabilir, gerekli görülen hallerde güncelleyebilir,
paylaşabilir, aktarabilir, transfer edebilir, kullanabilir ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyebilir.
7.6. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir.
7.7. Üyeler’e ait kişisel veriler, Şirket’in internet sitesinde Üyeler’e daha iyi hizmet
sunabilmesi, hizmetlerini iyileştirebilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız
durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, her türlü
bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik uygulamaları,
modelleme, raporlama, skorlama, Platform’un kullanımını kolaylaştırılması,
kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik Şirket veya iştirakleri tarafından
yapılacak geliştirme çalışmalarda bu Üyeler’in rızası ile kullanabilecektir. Şirket, Üye’nin
Platform üzerinde yaptığı hareketlerin çerezler ve benzeri yöntemlerle kaydını tutma
hakkını saklı tutar. Şirket ile Üye tarafından paylaşılan kişisel bilgiler bu amaç dışında
kullanılmaz ve 3. şahıslar ile paylaşılmaz. Ancak, kişisel veriler, yürürlükteki yasal
mevzuat kapsamında, yasal mevzuata uygun olarak yetkili makamlar tarafından alınan
kararlar doğrultusunda yetkili makamlar ile paylaşılır. İşbu Sözleşme’yi onaylamakla
Üyeler, kişisel bilgilerinin Şirket tarafından bu koşullar ile kullanılmasını, saklanmasını,
işlenmesini, yurt içinde ve yurt dışında 3. şahıslara aktarılmasını ve yasal mevzuata uygun
olarak yetkili makamlar ile paylaşılmasını kabul etmektedirler.
7.8. Şirket’e ait internet sitesinin durumun niteliğine göre diğer internet sitelerine bağlantılar
içermesi halinde bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun olup
olmamaları hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirket, link ve benzeri yöntemlerle
bağlantı verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin
içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerini
benimsememektedir.
7.9. Üyeler, Kanun’un 11. maddesi kapsamında Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili kişisel
verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep
etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel
verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel
verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran
otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle
zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Kanun’un 13.
maddesinin 1. fıkrası gereğince, Üyeler ilgili haklarını kullanmak ile ilgili talebini, yazılı
olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e
iletebilecektir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından şu aşamada ilgili hakların
kullanımına ilişkin herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu Kanun gereğince,
yazılı olarak Şirket’e iletmeniz gerekmektedir.

MADDE – 8 SÖZLEŞME’NİN FESHİ

7

8.1. Üye ve Şirket’ten herhangi biri işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman diğer tarafa bildirimde
bulunarak feshedebilir.
8.2. Şu kadar ki; Üye’nin fesih işlemi Platform üzerinden fesih usullerinin takip edilerek
gerçekleştirilmesi suretiyle yapılır. Fesih tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve
yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken
hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) feshin bir etkisi olmaz.
MADDE – 9 SON HÜKÜMLER
9.1. Uygulanacak Hukuk: İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve ona göre
yorumlanacaktır.
9.2. Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme’den doğan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı tüm
uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.
9.3. Sözleşme ve Eklerinin Bütünlüğü: Sözleşmenin ekleri bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir
parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanamaz.
9.4. Münhasır Delil Niteliği: Taraflar işbu Sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek
uyuşmazlıklarda, Şirket’e ait belge ve elektronik kayıtların, söz konusu uyuşmazlık
bakımından münhasır delil niteliğinde olacağını kabul ederler.
9.5. Şirket İletişim Bilgileri: Şirket’in iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Unvan: B2C Direct İthalat İhracat Hizmetleri Anonim Şirketi.
Adres: Çobançeşme Mah. Kalender Sk. No:8/1 Bahçelievler, İstanbul
Telefon: []
E-posta: []
Mersis numarası: 0127047636400001
9.6. Platform Üzerinden Yapılan İşlemler: Platform üzerinden yapılan ve irade açıklaması
niteliğindeki işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükte bulunan sair
mevzuat uyarınca Taraflar’ı bağlayıcı irade açıklamaları olarak kabul edilecektir.