Her sektörde olduğu gibi E-İhracatta da özel terimler kullanılmaktadır. Bu terimleri bilmek e-ihracat yaparken işlerin nasıl yürüdüğünü takip edebilmek adına oldukça önemlidir. E-İhracatta daha verimli bir şekilde çalışarak başarılı olabilmek için bu terimlerin ne anlama geldiğini ve nerelerde kullanıldığını bilinmesi gerekmektedir. Aşağıda E-İhracat yapmaya başladığınızda mutlaka karşılaşacağınız 10 terim ve açıklamaları yer almaktadır. Bu terimleri öğrenerek e-ihracat yolculuğunuzun çok daha kolay ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

 

  1. TR Dolaşım Belgesi:Avrupa Topluluğu ve Türkiye arasında Gümrük Birliği anlaşması üzerine imzalanan belgedir. Dolaşımı serbest olan malların ihracatında, gümrük muafiyetlerinden faydalanmak üzere ihracatçı tarafından düzenlenir.

 

  1. B2C:(Business to Consumer – İşletmeden Tüketiciye) İşletmeden müşteriye ulaşan e-ticaret modelidir. Online alışveriş mağazaları bu sistemde oldukça kullanılan bir yöntemdir.

 

  1. CIF:‘Cost, Insurance and Freight’ kelimelerinin kısaltmasıdır ve mal bedeli, sigorta, navlun anlamlarına gelir. mal bedeli+sigorta bedeli+navlun bedeli, CIF satış bedelini gösterir.

 

  1. Demuraj:Dış ticaret işlemlerinde konteynerda yer alan yükün boşaltılması için alıcı (ithalatçı) ve satıcının (ihracatçı) yaptığı anlaşmada belirlenen sürenin aşılması durumunda, konteyner başına alıcı tarafından (navlun dışı) ödenen gecikme bedelidir.

 

  1. E-ticaret:Herhangi bir ürün veya hizmetin çeşitli ödeme yöntemleri sağlanarak internet sitesi üzerinden ticaret yapılmasıdır.

 

  1. ETGB:(Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi)

 

  1. Gümrük Beyannamesi:Eşyanın belirli yöntem ve esaslar çerçevesinde, gümrük yönetmeliğine tabi tutulması talebinde bulunulmasıdır. G.Ç.B. Gümrük Çıkış Beyannamesi.

 

  1. Gümrük Mevzuatı:Gümrük yasaları kapsamına giren; yürürlükteki bütün yasa, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin tümüdür.

 

  1. GTİP:Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu; ticarette malların tanımını ve ayrımını yapmak için ürünlere rakamsal olarak verilen kodlardır. Tarife Cetvelinin yerine kullanılır.

 

  1. E-GDP:Gayri Safi Yurt İçi Hasıladaki E-ticaretin payıdır.